Regulamin i Reklamacje

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE
Sklep internetowy FreshGarden.olkusz.pl, prowadzony przez FreshGarden spółka cywilna Katarzyna Kluczewska, Paweł Kluczewski, Mateusz Kluczewski, Damian Kluczewski z siedzibą w Osieku 199, zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu na podstawie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: NIP: 6372223975, Regon: 527245423.

Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu. Akceptacji regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

DEFINICJE
Użytym w dalszej części regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

1. Sprzedawca – FreshGarden spółka cywilna Katarzyna Kluczewska, Paweł Kluczewski, Mateusz Kluczewski, Damian Kluczewski

2. Umowa Sprzedaży-umowa zawarta przez FreshGarden spółka cywilna Katarzyna Kluczewska, Paweł Kluczewski, Mateusz Kluczewski, Damian Kluczewski, a klientem sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej freshgarden.olkusz.pl, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

3. Klient – każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych, dokonała rejestracji i odwiedza stronę internetową w celu dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym.

4. Dostawa – dostarczenie Klientowi przez freshgarden.olkusz.pl zamówionego towaru, stanowiąc wykonanie świadczenia przez FreshGarden spółka cywilna Katarzyna Kluczewska, Paweł Kluczewski, Mateusz Kluczewski, Damian Kluczewski na podstawie umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego.

5. Hasło – ustalony przez Klienta ciąg znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

6. Login – ustalone przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, wymagane wraz z hasłem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

7. Obszar dostawy – obszar dostawy obejmujący Powiat Olkuski i umożliwiający dostawę towaru wysokiej jakości w określonym terminie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji:

1. Komputer lub urządzenie przenośne podłączone do sieci Internet.

2. Łącze internetowe.

3. Przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 7.0 lub nowszą uruchomioną
z obsługą Java Script.

4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

ZAMÓWIENIE
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00. Zamówienia złożone do godz. 21:00 jednego dnia dostarczane będą w dniu następnym w czasie realizacji dostaw w godzinach wcześniej ustalonych.
freshgarden.olkusz.pl zastrzega sobie prawo do zawieszania zamówienia w dni świąteczne
i ustawowo wolne od pracy. Każdorazowo informacja o zawieszeniu realizacji publikowana będzie na stronie sklepu.

3. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez freshgarden.olkusz.pl jako sprzedawcy niezbędnych danych do realizacji zamówienia.

4. Klient ma prawo sprawdzenia w obecności pracownika dostarczającego zamówienia czy towar spełnia specyfikacje zamówienia.

5. Zdjęcia przedstawiające warzywa i owoce są przykładowe i jako takie mogą odbiegać wyglądem od dostarczonych, jednakże dostarczony towar będzie pierwszej świeżości, a każdorazowe stwierdzenie przy pracowniku niezgodność będzie podstawą do reklamacji.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy
za pośrednictwem freshgarden.olkusz.pl. Po złożeniu zamówienia freshgarden.olkusz.pl natychmiast przystępuje do realizacji zamówienia potwierdzając jego prawidłowość wiadomością wysyłaną na e-mail podany podczas rejestracji lub kontakt telefoniczny. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty w imieniu sprzedawcy przez freshgarden.olkusz.pl

7. Za koszt dostawy rozumie się opłatę wliczoną do rachunku wynikającą z dostawy towaru
do Klienta zgodnie z cennikiem:

5zł- do każdej lokalizacji na terenie gminy Olkusz

Do każdej lokalizacji po za terenem gminy Olkusz będzie naliczana opłata w wysokości 10zł.

Zakupy powyżej 100zł na terenie gminy Olkusz – dostawa gratis.

Minimalne zamówienie to : 50zł – kwota aby zamówienie zostało przyjęte.

8. Oferta cenowa przeznaczona jest dla Klientów detalicznych, zakupy hurtowe i składanie zamówień wieloilościowych realizowane jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy.

FORMY PŁATNOŚCI
Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru.

2. Płatność kartą.

3. Płatność przelewem.

REKLAMACJE
1. Ponieważ warzywa, owoce oraz inne świeże dodatki, które dostarczamy mają krótki termin przydatności do spożycia, kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów zawiadomić sklep (drogą mailową na adres e-mail: kontakt@freshgarden.olkusz.pl lub telefoniczną na numer telefonu: 515 142 212) o swoich zastrzeżeniach do jakości produktów.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych.

3. Po otrzymaniu zamówienia Kupujący nie może odstąpić od umowy. Forma rekompensaty zostanie ustalona wspólnie z Kupującym w przypadku gdy towar nie będzie nadawał się do spożycia.

Adres Firmy: Osiek 199, 32-300 Olkusz

Koszyk

Create your account